תפריט ראשי
תפריט קטגוריות

סדר יום בוגרים

יום שני

7:00 – 8:30 – קבלת ילדים, משחקים ליד שולחנות
8:30 – 9:00 – מפגש בוקר + הפעלה
9:00 – 9:30 – ארוחת בוקר
9:30 – 10:00 – יצירה
10:00 – 11:00 – משחק חופשי
11:00 – 11:45 – טעימת פרי
11:45 – 12:30 – חצר
12:30 – 13:00 – ארוחת צהריים
13:00 – 15:00 – שנת צהריים
15:00 – 16:30 – השקמה + התארגנות, משחק/סיפור
16:30 – 17:00 – משחק חופשי ופרידה

יום ראשון

7:00 – 8:30 – קבלת ילדים, משחקים ליד שולחנות
8:30 – 9:00 – מפגש בוקר + הפעלה
9:00 – 9:30 – ארוחת בוקר
9:30 – 10:00 – יצירה
10:00 – 11:00 – משחק חופשי
11:00 – 11:45 – טעימת פרי
11:45 – 12:30 – חצר
12:30 – 13:00 – ארוחת צהריים
13:00 – 15:00 – שנת צהריים
15:00 – 16:30 – השקמה + התארגנות, משחק/סיפור
16:30 – 17:00 – משחק חופשי ופרידה

יום רביעי

7:00 – 8:30 – קבלת ילדים, משחקים ליד שולחנות
8:30 – 9:00 – מפגש בוקר + הפעלה
9:00 – 9:30 – ארוחת בוקר
9:30 – 10:00 – יצירה
10:00 – 11:00 – חוג חיות
11:00 – 11:45 – טעימת פרי
11:45 – 12:30 – חצר
12:30 – 13:00 – ארוחת צהריים
13:00 – 15:00 – שנת צהריים
15:00 – 16:30 – השקמה + התארגנות, משחק/סיפור
16:30 – 17:00 – משחק חופשי ופרידה

יום שלישי

7:00 – 8:30 – קבלת ילדים, משחקים ליד שולחנות
8:30 – 9:00 – מפגש בוקר + הפעלה
9:00 – 9:30 – ארוחת בוקר
9:30 – 10:00 – יצירה
10:00 – 11:00 – חוג ספורט
11:00 – 11:45 – טעימת פרי
11:45 – 12:30 – חצר
12:30 – 13:00 – ארוחת צהריים
13:00 – 15:00 – שנת צהריים
15:00 – 16:30 – השקמה + התארגנות, משחק/סיפור
16:30 – 17:00 – משחק חופשי ופרידה

יום שישי

7:00 – 8:30 – קבלת ילדים, משחקים ליד שולחנות
8:30 – 9:00 – מפגש בוקר + הפעלה
9:00 – 9:30 – ארוחת בוקר
9:30 – 10:00 – יצירה
10:00 – 11:00 – קבלת שבת
11:00 – 11:45 – טעימת פרי
11:45 – 12:30 – הפעלה + סיפור פרידה

יום חמישי

7:00 – 8:30 – קבלת ילדים, משחקים ליד שולחנות
8:30 – 9:00 – מפגש בוקר + הפעלה
9:00 – 9:30 – ארוחת בוקר
9:30 – 10:00 – יצירה
10:00 – 11:00 – חוג מוזיקה
11:00 – 11:45 – טעימת פרי
11:45 – 12:30 – חצר
12:30 – 13:00 – ארוחת צהריים
13:00 – 15:00 – שנת צהריים
15:00 – 16:30 – השקמה + התארגנות, משחק/סיפור
16:30 – 17:00 – משחק חופשי ופרידה