תפריט ראשי
תפריט קטגוריות

סדר יום תינוקות

סדר יום תינוקות

9:00 – הלפה
9:30 – 10:00 – שינת בוקר
11:30 – 12:00 – ארוחת צהריים והחלפה
12:00 – 12:30 – החלפת בגדים והחלפה לפי צורך
15:00 – ארוחה קלה